ข่าวสารและกิจกรรม : กิจกรรม
ภาพข่าวเดือนเมษายน 2552

เปิดร้านวชิรเกษตร อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา คุณยรรยง  ประเทืองวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โซตัส ฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดร้านใหม่ ร้านวชิรเกษตร อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


ประชุมเกษตรกรผู้ปลูกส้มที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
  บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดประชุมเกษตรกรผู้ปลูกส้มที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อแนะนำเทคนิคการผลิตส้มให้ได้คุณภาพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น โฟแมกซ์, นูตราฟอส ซุปเปอร์-เอ็น, เกอมาร์ บีเอ็ม86 เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการแก้ปัญหาการผลิตส้ม เช่น โอไม้ท์ 57  สารป้องกันกำจัดไร ศัตรูที่สำคัญในส้มอย่างได้ผล

ประชุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
  บริษัท โซตัส ฯ ร่วมกับร้านป้าสำลี จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อแนะนำเทคนิคและวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยในนาข้าว เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไฟ และเพลี้ยจักจั่น เป็นต้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สตาร์เกิล และสตาร์เกิล เอสแอล ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก


งานประชุมเกษตรกรทุเรียน ร้านแสงเพชร สาขาเขายาว
  บริษัท โซตัส ฯ จัดประชุมและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนร้านแสงเพชร จ.ชุมพร นอกจากนี้ยังแนะนำเทคนิคการเพิ่มผลผลิตให้ได้ปริมาณ และคุณภาพตามความต้องการของตลาด โดยใช้เกอมาร์ บีเอ็ม86, เค-ฮิวเมท และโฟแมกซ์ เป็นต้น


ประชุมเกษตรกรร้านพิศาลการเกษตร อ.ชุมแสงจ.นครสวรรค์
  บริษัท โซตัส ฯ ร่วมกับร้านพิศาลการเกษตร อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จัดประชุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แนะนำวิธีการเพิ่มผลผลิตข้าว พร้อมทั้งวิธีการป้องกันกำจัดโรค-แมลงที่มักสร้างความเสียหายในนาข้าว โดยใช้ผลิคภัณฑ์ของบริษัท ฯ เช่น สตาร์เกิล, แจคเก็ต และการ์แรต เป็นต้น


งาน HomePro Expo 2009 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  บริษัท โซตัส ฯ ร่วมออกร้านแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในงาน HomePro Expo 2009 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-8 ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2552 เพื่อแนะนำเรื่องการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับในบ้านเรือน รวมถึงการแก้ปัญหาการระบาดของแมลงปากดูดชนิดต่าง ๆ โดยใช้ สตาร์เกิล จี สารกำจัดแมลงชนิดเม็ด ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสัตว์เลี้ยง


Copyright 2009 by sotus.co.th All rights Reserved Free counter and web stats  
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคารโซตัส เลขท่ี 77 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120