ประวัติความเป็นมา
Thai | English
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 โดยคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านเคมีเกษตรมายาวนานกว่า 30 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และฮอร์โมนสำหรับพืช ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก มาจำหน่ายให้กับร้านค้า และเกษตรกร ภายใต้สัญลักษณ์ ตราธง-ลูกโลก โดยมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่ร้านค้า และเกษตรกรผ่านทีมงานนักเกษตรที่จบการศึกษาระดับปริญญา กว่า 45 คน เพื่อเป้าหมายเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตเคมีเกษตรชั้นนำของโลกในหลายประเทศ ที่ไว้วางใจให้บริษัท โซตัสฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพเหล่านั้นในประเทศไทย ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ ตราธง-ลูกโลก ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศเสมอมา

  ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจาก บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด โรงงานผลิตและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ อันทันสมัย มีมาตรฐานในระดับสากล ได้รับการรับรองจาก ISO 9001 version 2000
 
 

Copyright 2009 by sotus.co.th All rights Reserved Free counter and web stats  
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคารโซตัส เลขท่ี 77 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120