การดูแลสวนในบ้าน : ชวนชม
ลีลาวดี

ชวนชม
การดูแลรักษา

แมลงศัตรูชวนชม

โรคที่สำคัญในชวนชม

กุหลาบ

มะลิ

อโกลนีมา

คลินิคต้นไม้
 

 

 

 

 

 

 

    ชวนชม เป็นพืชที่ ปลูกง่าย ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อน และแห้งแล้ง ชอบแดดจัด จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กุหลาบแห่งทะเลทราย ชวนชม  ออกดอกง่าย  ดอกดก  สีสันสดใส จึงเป็นที่นิยมของผู้ปลูก อีกทั้งมีหลากหลายพันธุ์ให้ปลูกเลี้ยงตามความชอบของแต่ละคน  ชวนชม ยังมีชื่อที่เป็นมงคลจึงเหมาะสำหรับปลูกตามบ้านเรือนด้วย

 
 

 • ดิน  ชวนชมชอบดินโปร่งมีการระบายน้ำดี และไม่ทนกับดินที่มีสภาพน้ำขัง จึงควรเลือกวัสดุปลูกที่มีการระบายน้ำที่ดี หรือ อาจใช้ดินผสมสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ทั่วไปได้ โดยอาจผสมวัสดุปลูกอื่นเพิ่มเข้าไป เช่น กาบมะพร้าวสับ หรือ แกลบดิบ หรือ ทรายหยาบ เพื่อช่วยให้ดินโปร่งขึ้น
 • น้ำ  ควรให้น้ำเพียงวันละครั้ง หรือ 2 วันครั้งก็ได้ เพราะถ้าให้มากไป จะทำให้น้ำขังแฉะ ต้นชวนชมอาจเหี่ยวเฉาทั้งต้นได้ และควรให้น้ำในช่วงเช้า เพื่อให้ต้น และใบแห้งก่อนค่ำ เพื่อป้องกันโรคเน่า และไม่ควรให้น้ำในช่วงที่แดดจัด เพราะสายยางและน้ำที่รดออกมาจะร้อนมาก อาจทำให้ต้นและใบเป็นอันตรายได้

Tips :   - ไม่ควรวางชวนชมกระถางบนพื้นดินโดยตรงเพราะอาจทำให้มีน้ำขังบริเวณพื้นที่ตั้งกระถาง อาจทำให้น้ำขัง และเกิดโรคขึ้นได้

 • การให้ปุ๋ย หากต้องการให้ต้นชวนชมออกดอกอย่างสม่ำเสมอ ควรให้ปุ๋ยออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 ทุก 3 เดือน เพื่อช่วยในการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นจึงจะพร้อมสำหรับการออกดอกที่สวยงาน ตามอัตราใช้ ดังนี้
สำหรับต้นชวนชมในกระถาง 
ขนาด 10-15 นิ้ว  ควรโรย ออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 อัตรา 10 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) บนผิวดินรอบกระถาง

สำหรับต้นชวนชมที่ปลูกลงดิน  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1-2 เมตร ควรโรย ออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 อัตรา 50-80 กรัม (5-8 ช้อนโต๊ะ) รอบๆ ทรงพุ่ม เพราะบริเวณทรงพุ่มเป็นบริเวณที่มีรากฝอยอยู่ทำให้สามารถ ดูดธาตุอาหารจากปุ๋ยออสโมโค้ทได้ดี
การเปลี่ยนกระถางชวนชมเป็นระยะเมื่อต้นมีขนาดใหญ่ขึ้น จะช่วยให้ชวนชมเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น  แต่ไม่ควรทุบกระถาง เพราะอาจทำให้รากช้ำ  ต้นอ่อนแอ  และอาจเกิดการเข้าทำลายของโรคได้   จึงควรเปลี่ยนกระถางโดยใช้น้ำฉีดดินเดิมออกไป หรือ ฉีดน้ำใส่กระถาง จนกระทั่งดินอ่อนตัว สามารถดึงต้นชวนชมพร้อมทั้งรากที่สมบูรณ์ออกจากกระถางได้
 
 

1.เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงปากดูดมีลำตัวอ่อนนุ่มปกคลุมด้วยเส้นขน สีขาวคล้ายแป้ง  เข้าทำลายต้นชวนชมโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณส่วนยอดใบ และดอกอ่อน ทำให้หงิกงอ  ชะงักการเจริญเติบโต ใบเหลือง และร่วงในที่สุด  นอกจากนี้เพลี้ยแป้งมักถ่ายมูลน้ำหวาน เพื่อล่อมด ซึ่งเป็นพาหะนำตัวอ่อน และไข่ของเพลี้ยแป้งไปแพร่ระบาดยังต้นอื่นๆ ได้  ส่วนมูลน้ำหวานนั้นยังเป็นอาหารของราดำ  ดูไม่สวยงาม ทำให้เห็นใบชวนชมมีลักษณะคล้ายฝุ่นสีดำปกคลุมอยู่

การป้องกันกำจัด

  1. ควรหมั่นสังเกตต้นชวนชมอย่างสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะบริเวณใต้ใบ  ยอดอ่อน และดอกอ่อน
  2. หากพบแมลงเพียงเล็กน้อย อาจใช้มือหยิบทิ้ง  หรือ ใช้น้ำฉีดล้างเพลี้ยแป้งออก
  3. หากพบแมลงจำนวนมาก ควรใช้  สตาร์เกิล จ ตามคำแนะนำดังนี้ 

กระถาง ขนาด 6-8 นิ้ว  โรย สตาร์เกิล จี อัตรา 10 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) ต่อต้น 
กระถาง ขนาด มากกว่า 8 นิ้ว โรย สตาร์เกิล จี อัตรา 20 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) ต่อต้น    สำหรับชวนชมที่ปลูกลงดิน ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มประมาณ 1 เมตร ควรโรย  สตาร์เกิล จี อัตรา 50 กรัม (5 ช้อนโต๊ะ) ต่อต้น จากนั้นให้รดน้ำตาม

 
2. เพลี้ยอ่อน  เป็นแมลงปากดูด ขนาดเล็ก ลำตัวมีสีเหลือง เข้าทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบ ยอดอ่อนและดอก ทำให้หงิกงอเป็นคลื่น หากมีการระบาดมาก ๆ จะทำให้ดอกเหี่ยว และอ่อนแอ ไม่ออกดอก บริเวณที่มีเพลี้ยอ่อนระบาดมักจะพบเห็นมดอาศัยกินน้ำหวาน ที่เพลี้ยอ่อนถ่ายออกมา จะทำให้เกิดราดำ เช่นเดียวกับเพลี้ยแป้ง สามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อน

การป้องกันกำจัด

 • หมั่นตรวจสอบต้นชวนชมอย่างสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อน
 • หากพบแมลงเพียงเล็กน้อย อาจใช้มือหยิบทิ้ง  หรือ ใช้น้ำฉีดล้างเพลี้ยแป้งออก
 • หากพบแมลงจำนวนมาก ควรใช้  สตาร์เกิล จี ตามวิธีเดียวกับการกำจัดแพลี้ยแป้ง
 
  3.เพลี้ยไฟ  เป็นแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็กมาก เพียง 1-2 มิลลิเมตร มองด้วยตาเปล่าเห็นเพียงแค่จุดสีดำ เล็กๆ มักเข้าทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอด  ใบ  และดอกอ่อน ทำให้ส่วนที่ถูกทำลายหงิก  บิดเบี้ยวเป็นสีน้ำตาล  เหี่ยวแห้ง และใบร่วงในที่สุด


การป้องกันกำจัด

 • หมั่นตรวจสอบต้นชวนชมอย่างสม่ำเสมอ  ในช่วงที่อากาศแห้ง หรือฝนทิ้งช่วงนาน โดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อนและมีความชื้นสูง
 • หากพบการระบาดควรฉีดพ่นด้วย  แจคเก็ต อัตรา 5 ซีซี (1 ช้อนชา) ผสมน้ำ 5 ลิตร  ฉีดพ่นให้ทั่วต้น  ทุก 5-7 วัน  ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง  จนสังเกตว่าไม่พบการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟแล้ว

Tips :   -  หากสังเกตพบอาการดังกล่าว ให้จับตรงส่วนที่สงสัยว่าถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลายแล้วเคาะลงบนฝ่ามือ  หรือ กระดาษสีขาว หากพบตัวแมลงเล็กๆ สีน้ำตาล หรือ สีดำ แสดงว่าต้นชวนชมถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลาย

 • เพื่อให้ได้ผลดี ควรฉีดพ่นสารกำจัดแมลงในช่วงเช้า เพราะเพลี้ยไฟมักออกหากินในช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยง
 • หลังจากกำจัดเพลี้ยไฟหมดแล้วควรฉีดพ่นด้วย เกอมาร์ บีเอ็ม86 (สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช) อัตรา 5 ซีซี (1 ช้อนชา) ผสมน้ำ 5 ลิตร  แล้วนำไปฉีดพ่น เพื่อช่วยฟื้นฟูต้นชวนชมให้ตั้งตัวได้เร็วขึ้น
 

  1. โรคโคนเน่า  เกิดจากเชื้อรา Phytophthora sp. มีลักษณะโคนต้นนิ่ม เปลือกล่อน และต่อมามีเชื้อราเข้ามาทำลาย  เนื้อไม้ภายในมีสีดำ และมีกลิ่นเหม็น  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดน้ำ หรือ รดน้ำมากเกินไป หรือ เครื่องปลูกแน่นเกินไป ทำให้การระบายน้ำไม่ดี เกิดการเข้าทำลายของเชื้อรา
 

การป้องกันกำจัด

 • หมั่นคอยสังเกต หากรดน้ำมากเกินไป หรือเครื่องปลูกแน่นจนระบายน้ำได้ไม่ดีจะทำให้ต้นชวนชมเน่าได้ มักพบโรคนี้มากในช่วงฤดูฝน
 • เพิ่มเครื่องปลูกที่มีคุณสมบัติช่วยในการระบายน้ำ เช่น ทรายหยาบ หรือ เปลือกถั่ว เป็นต้น
 • สามารถป้องกันและกำจัดได้โดย ใช้ เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์ 10 ซีซี (1 ช้อนโต๊ะ) ผสมน้ำ 5 ลิตร แล้วราดลงบนดินบริเวณที่ปลูกต้นชวนชม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
 

Copyright 2009 by sotus.co.th All rights Reserved Free counter and web stats  
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคารโซตัส เลขท่ี 77 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120