การดูแลสวนในบ้าน : ลีลาวดี
ลีลาวดี
การเลือกซื้อลีลาวดี
การดูแลรักษา

โรคและแมลงศัตรูลีลาวดี


ชวนชม

กุหลาบ

มะลิ

อโกลนีมา

คลินิคต้นไม้
 

 

 

 

    ลีลาวดี  (Frangipani หรือ Plumeria) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่ปลูกเลี้ยงง่าย  โตเร็ว ลำต้นเกลี้ยงเกลา (ถ้ามีอายุมากลำต้นจะขรุขระ) ใบโตหนา  มีน้ำยางมาก ถ้าถูกผิวหนังอาจทำให้รู้สึกระคายเคือง ดอกออกเป็นช่อ มีหลายสีตามแต่สายพันธุ์เป็นไม้ที่ออกดอกเวลาทิ้งใบ จึงไม่ต้องกังวลจนเกินไป หากพบว่าในบางช่วงของต้นลีลาวดีที่ใบจะร่วง  เพราะเมื่อร่วงไปสักพักก็จะมีการแตกใบใหม่ขึ้นมาตามเดิม แต่ทั้งนี้ต้องสังเกตด้วยว่าต้นลีลาวดีมีความสมบูรณ์ไม่เป็นโรค

 
 

การเลือกซื้อลีลาวดี

 • ดอก  ดอกต้องโตไม่แคระแกร็น ฟอร์มของดอกดก  ดอกบานได้รูป  ทั้งนี้ต้องศึกษาลักษณะดอกของสายพันธุ์นั้นๆ ที่เราต้องการด้วย
 • กลิ่น  ลีลาวดีในแต่ละสายพันธุ์  มักมีกลิ่นที่ต่างกันไป เช่น ลีลาวดี พันธุ์ขาวพวง  จะมีกลิ่นหอมเย็น
 • ใบ  ใบต้องมีความสมบูรณ์  อวบอิ่ม มันเงา  หากมีใบมากเกินไป กิ่งอาจหักได้ และอาจไม่ออกดอก
 • ลำต้น  ควรมีลำต้นที่สมบูรณ์อวบอิ่ม พื้นผิวของลำต้นถ้าอายุของต้นมากจะมีพื้นผิวที่ขรุขระมาก ซึ่งอาจมีราคาที่ค่อนข้างสูงตามไปด้วย
 
 
การดูแลรักษา
 • ดิน  ต้องเป็นดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดี  วัสดุปลูกที่ใช้ควรเป็นดิน กาบมะพร้าวสับ  แกลบ  ปุ๋ยคอก/เศษใบไม้ผุ ในอัตรา 1: 1: 1: 1  หรือ หาซื้อดินสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดก็ได้
 • การให้น้ำ  หากปลูกในกระถาง ควรให้น้ำจนดินเปียกทั่วถึง สังเกตได้จากน้ำส่วนเกินที่จะระบายออกทางรูระบายน้ำที่ก้นกระถาง หลังจากนั้นจึงให้น้ำครั้งต่อไปเมื่อวัสดุปลูกแห้ง และควรตรวจดูความชื้นของวัสดุปลูกอยู่เสมอ  หากปลูกลงดิน ควรให้น้ำแต่น้อยโดยให้ประมาณสัปดาห์ละครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นในอากาศ  ถ้าอากาศร้อนควรให้น้ำมากกว่าปกติ เพื่อรักษาความเขียวของใบ เพราะถ้าให้น้ำมากเกินไปจะมีผลต่อการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านมาก และอาจส่งผลให้ลีลาวดีไม่ออกดอกได้
 • การให้ปุ๋ย หากต้องการให้ต้นลีลาวดีออกดอกอย่างสม่ำเสมอ ควรให้ปุ๋ยออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 ทุก 3 เดือน เพื่อช่วยในการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นจึงจะพร้อมสำหรับการออกดอกที่สวยงาน ตามอัตราใช้ ดังนี้


สำหรับต้นลีลาวดีในกระถาง
 

ขนาด 10-15 นิ้ว  ควรโรย ออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 อัตรา 10 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) บนผิวดินรอบกระถาง

สำหรับต้นลีลาวดีที่ปลูกลงดิน  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 2-3 เมตร ควรโรย ออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 อัตรา 100-120 กรัม (10-12 ช้อนโต๊ะ) รอบๆ ทรงพุ่ม เพราะบริเวณทรงพุ่มเป็นบริเวณที่มีรากฝอยอยู่ทำให้สามารถ ดูดธาตุอาหารจากปุ๋ยออสโมโค้ทได้ดี

 
 

โรคและแมลงศัตรูลีลาวดี

    โดยทั่วไปลีลาวดีเป็นพืชที่มักมีศัตรูพืชไม่มากนัก แต่ที่พบเป็นปัญหามากที่สุดได้แก่ โรคราสนิม และเพลี้ยแป้ง

1.โรคราสนิม พบมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่มีอากาศชื้น และเย็น โดยสังเกตได้จากด้านใต้ใบจะพบเชื้อรามีลักษณะ ฝุ่นผงสีเหลืองส้มคล้ายสนิม กระจายอยู่ทั่วใบ หากระบาดมากใบจะเหลืองและร่วง หากไม่ได้รับการดูแลหรือป้องกันกำจัด อาจทำให้ต้นตายได้ เพราะใบที่เป็นโรคจะสังเคราะห์แสงไม่ได้ จึงไม่มีอาหารไปเลี้ยงต้น

การป้องกันกำจัด

 • กำจัดโดยตัดใบที่เป็นโรคทิ้งไป และห้ามทิ้งไว้บริเวณนั้น เพราะสปอร์ของเชื้อราจะแพร่กระจายไปกับลม ทำให้เกิดการระบาดของโรคกับต้นเดิม และต้นอื่นๆได้อีก จึงควรนำใบที่เป็นโรคใส่ถุงทิ้งไป หรือ นำไปเผาไฟทำลาย
 • ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ซาพรอล (ไตรโฟรีน) อัตรา 10 ซีซี (2 ช้อนชา) ผสมกับน้ำ 5 ลิตร  แล้วนำไปฉีดพ่นทุก 5-7 วัน จนไม่พบโรค โดยสังเกตุจากใบใหม่ที่ไม่เป็นโรค

Tips : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  ควรผสมสารจับใบ เทนชั่น ที-7  อัตรา 2 ซีซี (1/2 ช้อนชา) ร่วมด้วย

 
2.เพลี้ยแป้ง  เป็นแมลงศัตรูขนาดเล็ก อ้วน สั้น ลำตัวจะถูกปกคลุมไปด้วยผงสีขาวทั้งตัวเพลี้ยแป้งทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน และลำต้น ทำให้ใบ และยอดหงิก หากระบาดมากจะทำให้ต้นโทรม เพลี้ยแป้งจะถ่ายมูลที่เป็นน้ำหวานเพื่อล่อให้มดมากิน และนำเพลี้ยแป้งคลื่อนย้านไปยังที่ต่างๆ น้ำหวานนี้ยังทำให้เกิดราดำเปรอะเปื้อนบนต้นอีกด้วย

การป้องกันกำจัด

 • สำหรับลีลาวดีกระถาง ขนาด 10-15 นิ้ว โรย สตาร์เกิล จี อัตรา 20 กรัม  (2 ช้อนโต๊ะ) บนผิวดินในกระถาง แล้วรดน้ำตาม
 • สำหรับลีลาวดีที่ปลูกลงดิน  ความสูงตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป  โรย  สตาร์เกิล จี อัตรา 50 กรัม (5 ช้อนโต๊ะ) ต่อความสูงของต้นทุก 1 เมตร เช่น ถ้าต้นลีลาวดี สูง 2 เมตร โรย สตาร์เกิล จี อัตรา 100 กรัม (10 ช้อนโต๊ะ)  รอบโคนต้น จากนั้นรดน้ำตาม ประมาณ 3-5 วัน ถัดมา  ให้สังเกตตรงส่วนที่เพลี้ยแป้งเข้าทำลาย โดยเขี่ยดูจะพบเพลี้ยแป้งแข็งตายอยู่ที่เดิม
 

Copyright 2009 by sotus.co.th All rights Reserved Free counter and web stats  
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคารโซตัส เลขท่ี 77 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120