สารกำจัดวัชพืช
ชาโต้สารสำคัญ :
บิวทาคลอร์ + โพรพานิล (butachlor+propanil) 55% EC
คุณสมบัติ :

เป็นสารคุมฆ่าวัชพืชในนาข้าว กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ขาเขียด ผักปอดนา และกกชนิดต่าง ๆ

เหมาะสำหรับ :

นาหว่านน้ำตม

อัตราการใช้ :

250-320 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ฉีดพ่นหลังหว่านข้าวงอก 7-12 วัน

Copyright 2009 by sotus.co.th All rights Reserved Free counter and web stats  
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคารโซตัส เลขท่ี 77 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120