เคล็ดลับการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

  เคล็ดลับในการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพดีมีหลากหลายวิธีการ วันนี้เราขอเสนอเทคนิคดีๆ จากชาวสวนมืออาชีพ จ.นครราชสีมา คุณพนม  อศรีโสก หรือป๋าพนม ซึ่งได้แนะนำเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงคุณภาพสำหรับส่งออก เช่น ควรศึกษาสภาพแวดล้อม จะต้องดูว่าในเขตพื้นที่ของเรานั้น ฝนจะเริ่มตกเมื่อไหร่ และตกชุกที่สุดช่วงไหน ฝนเว้นช่วงไหน และหยุดตกช่วงไหน เพื่อประกอบการกำหนดเวลาในการผลิตมะม่วง จะต้องพยายามให้ดอกมะม่วงออกมาโดยโดนฝนน้อยที่สุด หรือออกมาในช่วงที่ฝนตกไม่หนาแน่นนัก เพราะหากดอกมะม่วงบานในช่วงที่ฝนตกชุก โอกาสเสียหายจะมาก และเกษตรกรจะต้องพ่นยาเชื้อราบ่อยครั้ง ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ในเขตพื้นที่ตำบลโป่งตาลอง จะนิยมตัดแต่งกิ่งมะม่วงตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน เพื่อให้สามารถดึงดอกได้ประมาณกลางเดือนมิถุนายนดอกมะม่วงจะบานประมาณกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ฝนตกไม่หนาแน่นนัก

 

เคล็ดลับการดูแลมะม่วงก่อนแต่งกิ่ง ก่อนตัดแต่งกิ่งประมาณ 15-20 วัน จะต้องใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 15-0-0 (แคลเซียมไนเตรต) ต้นละประมาณ 1-2 กิโลกรัม โดยใส่แล้วฝังกลบรดน้ำตามทันที ให้ปุ๋ยละลายจนหมด เพราะหากใส่ปุ๋ยแล้วไม่รดน้ำให้ปุ๋ยละลาย ก็จะสูญเสียปุ๋ยไปโดยเปล่าประโยชน์

 

สะสมอาหารดี ดอกจะสมบูรณ์ หลังจากราดสารแล้วจะต้องใส่ปุ๋ยเร่งการสะสมอาหาร สูตรที่ใช้คือ 8-24-24 อัตรา ต้นละ 1-2 กิโลกรัม (ใส่แบบฝังกลบเหมือนเดิม) ส่วนทางใบนั้นจะใช้สูตร นูแทค ซุปเปอร์-เค อัตรา 40 กรัม ผสมกับโฟแมกซ์ คัลเซียมโบรอน400 อัตรา 10 ซีซี และน้ำตาลทางด่วน 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นประมาณ 3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน

 

ใบมะม่วงจะสมบูรณ์ เขียวเข้ม พร้อมที่จะเปิดตาดอก เปิดตาดอกในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ปกติเราจะเปิดตาดอกมะม่วงหลังจากราดสารแล้ว ประมาณ 45 วัน ในการเปิดตาดอกเกษตรกรหลายรายนิยมใช้สารไทโอยูเรียในปริมาณที่สูง การออกดอกจะเร็วและออกดอกมาก แต่บางครั้งพบว่าแม้จะใช้สารไทโอยูเรียในปริมาณสูง ดอกมะม่วงก็ยังไม่ออก หรือออกก็พบปัญหาดอกไม่สมบูรณ์ ในส่วนนี้แนะนำให้ใช้โพแทสเซียมไนเตรต อัตรา 400 กรัม ผสมกับไทโอยูเรีย อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ส่วนบางท่านจะใส่ฮฮร์โมนจำพวกสาหร่ายสกัด ก็สามารถใส่เพิ่มได้การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตในการเปิดตาดอก จะทำให้ดอกออกเสมอและสมบูรณ์กว่า ถ้าท่านใดมีปัญหามะม่วงออกดอกยากลองใช้วิธีนี้ดู 

 

ระยะช่อดอก ต้องดูแลเต็มที่ เมื่อสังเกตเห็นมะม่วงเริ่มแตกตาดอกจะเน้นการพ่นสารเพิ่มความสมบูรณ์ให้ช่อดอกอย่างเต็มที่โดยใช้โฟแมกซ์ แคลเซียมโบรอน400 อัตรา 10 ซีซี ผสมกับน้ำตาลทางด่วน อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

 

การบำรุงช่อดอก จะต้องพ่นอย่างน้อย 3 ครั้ง ก่อนถึงระยะดอกบาน เมื่อดอกบานดอกจะสมบูรณ์ ติดผลง่าย ในช่วงดอกบานเป็นช่วงที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคที่มาพร้อมกับฝน บางครั้งดอกบาน ฝนตกทุกวัน ก็ต้องหาเวลาที่ฝนเปิด พ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เพราะหากเราไม่พ่น ดอกมะม่วงจะเสียหายหมดการทำสวนมะม่วงให้ประสบความสำเร็จ เราจะต้องเป็นคนช่างสังเกต ต้องหมั่นตรวจรายละเอียดทุกระยะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมะม่วงของเรา จะต้องรู้ว่าระยะไหนต้องการอะไร ระยะไหนศัตรูระบาด แล้วหาวิธีการป้องกันที่เหมาะสม

 

ที่มาของข้อมูล: ทวีศักดิ์   ชัยเรืองยศ  นิตยสารเทคโนโลยีชาววบ้าน ปีที่ 24 ฉบับที่ 522 : มีนาคม 2555