รู้หรือไม่...มะนาวนิ้วมือเป็นพืชต้องห้าม

      มะนาวนิ้วมือ เป็นพืชสกุล Citrus spp.  ซึ่งจัดเป็นพืชต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การนำเข้ามาประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้าม จึงจะสามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้

 

 

ที่มา : http://sv5.postjung.com/imgcache/data/863/863942-topic-1427169722-3.jpg

         มะนาวนิ้วมือ หรือ Australian Finger lime หรือ Cavier Lime ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus australasica เป็นมะนาวป่าของประเทศออสเตรเลีย

         ลักษณะ : ผลเรียวยาว อาจโค้งหรือตรง สีเปลือกภายนอกแตกต่างกัน เนื้อจะไม่เกาะติดเปลือก เป็นเม็ดกลมใสคล้ายไข่คาร์เวีย เนื้อสีเหลือง เขียว ชมพู หรือแดง ผลและเนื้อในมีกลิ่นหอม     

        สีที่นิยมปลูก  ได้แก่

      -เรดเชมเปญ (Red Champagne)

      -พิงค์ไอซ์ (Pink Ice)

      -จาลิเรด (Jali Red)

      -เอมเมอรัล (Emerald)

      -เทสตี้กรีน (Tasty Green)

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (นิทรรศการงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร 2558)