ใช้สารกำจัดแมลงอย่างไร? ไม่ทำให้ดื้อยา และมีประสิทธิภาพ

          การปลูกพืชผักโดยทั่วไป มีรอบการผลิตค่อนข้างสั้น  ในหนึ่งปีสามารถปลูกผักได้หลายรุ่น  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการระบาดและเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ เช่น  หนอนใยผัก  หนอนกระทู้  หนอนหนังเหนียว  หนอนเจาะยอด  และด้วงหมัดผัก  เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชพ่นกำจัดแมลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและหลายครั้งต่อฤดูปลูก  การพ่นสารกำจัดแมลงที่แม้ว่ามีประสิทธิภาพสูง แต่พ่นซ้ำติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน  ก่อให้เกิดปัญหาแมลงดื้อยา หรือ ต้านทานได้

เลือกสารกำจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับ หรือ ผสมร่วมกัน

          ใช้ เอ็กซอล อัตรา 10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับหนอนทั่วไป หรือ อัตรา 25-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับหนอนใยผัก  ครั้งต่อไป พ่นด้วย เซนทารี อัตรา 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร  โดยพ่นสลับกันทุก 5-7 วัน จนหนอนจะลดจำนวนลง และหยุดการระบาด

          ใช้ เอ็กซอล อัตรา 10-15 ซีซี สำหรับหนอนทั่วไป แต่หากพบการเข้าทำลายของหนอนใยผัก ให้เพิ่มอัตราการใช้ เอ็กซอล เป็น 25-30 ซีซี  พร้อมทั้งผสมร่วมกับ เซนทารี อัตรา 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยให้พ่นทุก 5-7 วัน  ติดต่อกัน หรือ จนกว่าปริมาณหนอนจะลดจำนวนลง