โฟแมกซ์... อัญมณีแห่งธาตุอาหารพืชทางใบ

            หลายท่านอาจเคยรู้จัก “โฟแมกซ์” กันมาบ้างแล้ว ด้วยคุณภาพและคุณสมบัติเด่นของโฟแมกซ์ ทำให้เกษตรกรเลือกใช้เพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  

คุณสมบัติเด่น

                -ปริมาณธาตุอาหารพืชที่ระบุบฉลาก เป็นส่วนที่พืชนำไปใช้ได้จริง

                -เป็นผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารพืชสูตรเข้มข้นสูง จึงใช้ปริมาณน้อยแต่ให้ผลดี

                -ละลายน้ำได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพสูงในการเกาะติดใบและดูดซึมเข้าสู่พืชอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสม่ำเสมอ

                -ปลอดภัยต่อพืชปลูก

                -สามารถผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชทั่วไปได้

                โฟแมกซ์ เป็นธาตุอาหารพืชทางใบสูตรเข้มข้นสูงที่พืชนำไปใช้ได้จริงตามที่ระบุบนฉลาก มีสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด และแต่ละช่วงการเจริญเติบโต ขณะนี้มีทั้งหมด 6 สูตรด้วยกัน ได้แก่ 

อัตราและวิธีการใช้

สำหรับพืชทั่วไป อัตรา 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

สำหรับพืชที่อยู่ในภาวะวิกฤต เช่น ออกดอก ติดผล  อัตรา 10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

สำหรับพืชที่แสดงอาการขาดธาตุ อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ตั้งแต่ระยะเริ่มออกดอก หรือระยะเริ่มลงหัว จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน