ติดต่อบริษัท

สำนักงานใหญ่

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาคารโซตัส เลขที่ 77 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02 984-0999 ( อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

โทรสาร : 02 984-0997-8

E-Mail : webmaster@sotus.co.th

ดาวน์โหลดแผนที่


โรงงาน

บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด

เลขที่ 96/4 ถ.โพหัก-หนองสองห้อง หมู่ที่ 9 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : 032 387836

โทรสาร : 032 387835

ดาวน์โหลดแผนที่