บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้บริหารงานส่งเสริมการขาย

หลายอัตรา

คุณสมบัติ :

*เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป

*วุฒิปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาด้านการเกษตร

*สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

*สามารถขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญาติขับรถยนต์

*ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

*มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

*มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

นักวิชาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

1 อัตรา

คุณสมบัติ :

*เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
*วุฒิปริญญาโท (วท.ม.) สาขาด้านการเกษตร 
*สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
*สามารถขับรถยนต์ได้ดี และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
*มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
*มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
*ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

รายละเอียดการรับสมัคร

ดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :   

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

4.หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ

5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

1.ทางอีเมลล์  : hr@sotus.co.th

2.ทางจดหมาย

3.สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาคารโซตัส เลขที่ 77 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02 984 0999 ต่อ 461, 462

E-mail : hr@sotus.co.th

1