บ. โซตัสฯ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field day) จ.นนทบุรี

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีการแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับเพิ่มคุณภาพผลผลิตทุเรียน เช่น กลุ่มนูแทค, เกอมาร์ นาโน, จอยท์, ฟังกูราน-โอเอช และเอ็กซอล เป็นต้น