สารกำจัดแมลง

images

สารกำจัดแมลง : บีนีเวีย

บีนีเวีย เป็นสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม สำหรับพ่นทางใบ ที่มีคุณสมบัติซึมผ่านใบพืชได้ดี

images

สารกำจัดแมลง : เวอริมาร์ค

"เวอริมาร์ค" เป็นสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม สำหรับใช้ราดในกระบะเพาะกล้า ที่มีคุณสมบัติซึมเข้าทางระบบรากแล้วผ่านท่อน้ำท่ออาหารของต้นพืชได้

images

สารกำจัดแมลง : โอชิน

สารกำจัดแมลงชนิดดูดซึมและสัมผัสตาย กำจัดแมลงได้ทั้งแบบถูกตัวตายและกินตาย

images

สารกำจัดแมลง : โซเวล

สารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยไฟ และหนอนศัตรูพืช

images

สารกำจัดแมลง : เอ็กซอล

"เอ็กซอล" จุดจบของหนอนร้าย และเพลี้ยไฟดื้อยา...

images

สารกำจัดแมลง : ซานโตส

สารป้องกันกำจัดแมลงปากดูดชนิดดูดซึม กำจัดแมลงได้ทั้งแบบถุกตัวตายและกินตาย...

images

สารกำจัดแมลง : มอร์เก็น

"มอร์เก็น" สารกำจัดแมลงถูกตัวตายและกินตาย กำจัดแมลงได้มากชนิด...

images

สารกำจัดแมลง : ไมโครไธออล กำมะถันเนื้อทอง

"ไมโครไธออล กำมะถันเนื้อทอง" สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืช ออกฤทธิ์ได้ดีเยี่ยม ทนทานการชะล้างของฝน...

1 2 3