สารป้องกันจำกัดโรคพืช

images

สารกำจัดโรคพืช : ทาชิกาเร็น

"ทาชิกาเร็น" สารป้องกันโรคพืชชนิดดูดซึม ป้องกันกำจัดโรคทางดินได้เด็ดขาด...

images

สารกำจัดโรคพืช : จัมเปอร์

สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม สามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว

images

สารกำจัดโรคพืช : ฟังกูราน-โอเอช

สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย

images

สารกำจัดโรคพืช : กาบิน่า

กาบิน่า ป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีม่วง โรคราแป้ง ในพืชชนิดต่างๆ ได้ดีเยี่ยม

images

สารกำจัดโรคพืช : จอยท์

"จอยท์" สารป้องกันกำจัดโรคพืช ป้องกันกำจัดโรคราสนิม โรคใบติด โรคราแป้ง และโรคใบจุด ได้อย่างเด็ดขาด

images

สารกำจัดโรคพืช : เอสโตเคด

"เอสโตเคด" พิชิตราน้ำค้างได้เด็ดขาด หยุดระบาดโรคใบไหม้

images

สารกำจัดโรคพืช : ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45

"ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45" สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้มากกว่า 400 ชนิด ใน 70 พืช

images

สารกำจัดโรคพืช : ซาพรอล

"ซาพรอล" สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่สามารถดูดซึมเข้าได้ทั้งทางรากและทางใบ

1 2