สารกำจัดแมลง : เซฟวิน85

เซฟวิน85 (Sevin85)

สารสำคัญ : คาร์บาริล (carbaryl) ……………………………………………..85% WP

คุณสมบัติ :

          เป็นสารกำจัดแมลงชนิดถูกตัวตายและกินตาย สามารถกำจัดแมลงได้หลากหลายชนิดทั้งเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยจักจั่นมะม่วง หนอนเจาะขั้ว และแมลงปีกแข็งต่างๆ แมลงใต้ดิน เช่น มด ปลวก ด้วงดิน มีความเป็นพิษต่ำมากต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา และไม่มีสารตกค้างหลงเหลือในสภาพแวดล้อม  เหมาะสำหรับ พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป

อัตราและวิธีการใช้ : ใช้อัตรา 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร