สารกำจัดหอย : เดทมีล-5

เดทมีล-5 (Deadmeal-5)

สารสำคัญ :            เมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) …………………………………………............5 % GB

คุณสมบัติ :

ใช้กำจัดหอยเชอรี่ หอยทาก และหอยศัตรูพืชอื่นๆ อยู่ในรูปเหยื่อชนิดเม็ด ออกฤทธิ์ทั้งแบบกินตายและสัมผัสตายมีความเป็นพิษต่ำมากต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปลอดภัยต่อปลา กุ้ง กบ และนก สลายตัวเร็ว ไม่มีพิษตกค้างในสภาพแวดล้อม

เหมาะสำหรับ : นาข้าว เรือนเพาะชำ แปลงผัก หรือสวนไม้ผล  

อัตราและวิธีการใช้ :

ใช้อัตรา 0.75-1 กิโลกรัม ต่อไร่ หว่านในนาข้าวที่มีหอยเชอรี่ระบาด ขณะหว่านให้มีระดับน้ำสูงประมาณ 5 เซนติเมตร หว่านให้ทั่วพื้นที่