สารกำจัดโรคพืช : ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45

ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45 (Dithane NT M-45)

ชื่อสามัญ :              แมนโคเซบ (mancozeb)......................................................................................80% WP

คุณสมบัติ :

ไดเทน เอ็นที่ เอ็ม-45 เทคโนโลยีเพื่อการทนฝนโดยเฉพาะ เป็นสารกำจัดโรคพืชที่สามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้มากกว่า 400 ชนิด เช่น โรคแอนแทรคโนส, โรเมลาโนส, โรคราน้ำค้าง, โรคใบไหม้, โรคใบจุด, โรคราน้ำค้าง ใน 70 พืช ให้ธาตุแมงกานีส และสังกะสี ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทำให้พืชสมบูรณ์ แข็งแรง

เหมาะสำหรับ : ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ

อัตราและวิธีการใช้  : 

อัตราใช้ 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบโรคทุก 5-7 วัน