สารกำจัดโรคพืช : จอยท์ + เทป

จอยท์+เทป (Joint+Tape)

ชื่อสามัญ :

จอยท์ : ฟลูไตรอะฟอล (flutriafol).............................................................................12.5% EC

เทป : โพรพิโคนาโซล (propiconazole)....................................................................25% EC

คุณสมบัติ :

       เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็วทั้งทางใบและทางราก ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุได้อย่างรวดเร็ว ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคที่สำคัญในนาข้าว เช่น โรคเมล็ดด่าง โรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดแดง โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีน้ำตาล และโรคดอกกระถิน  เมล็ดข้าวไม่ฉ่ำ จึงสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น 5-7 วัน ใบข้าวไม่ผุ สีเขียวเข้ม เมล็ดข้าวแกร่ง ได้น้ำหนักดี และสามารถใช้ผสมร่วมกับปุ๋ย ธาตุอาหารเสริม และสารป้องกันจัดศัตรูพืชชนิดอื่นๆ

เหมาะสำหรับ : นาข้าว

อัตราและวิธีการใช้ :

เครื่องพ่นยนต์สะพายหลัง (พ่นลม)    

จอยท์ อัตรา 30 ซีซี ผสม เทป อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 1 หม้อเครื่อง พ่นให้ทั่วพื้นที่ 2 งาน

เครื่องพ่นยนต์สะพายหลัง (ปั๊ม)          

จอยท์ อัตรา 60 ซีซี ผสม เทป อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 1 หม้อเครื่อง พ่นให้ทั่วพื้นที่ 1 ไร่

เครื่องพ่นปั๊มลากสาย          

จอยท์ อัตรา 250 ซีซี ผสม เทป อัตรา 125 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นให้ทั่วพื้นที่ 4 ไร่

คำแนะนำเพิ่มเติม

      เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันกำจัดเชื้อราในนาข้าว อย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรก ระยะข้าวตั้งท้อง และครั้งที่ 2 ระยะโผล่เผล่ (ข้าวออกรวง 5%)