สารกำจัดวัชพืช : ไกลโฟเซต48

ไกลโฟเซต 48 (glyphosate48)

สารสำคัญ :   ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (glyphosate isopropylammonium)....................48% W/V SL

คุณสมบัติ : 

กำจัดวัชพืชหลังงอก โดยเฉพาะวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าคา หญ้าขน หญ้าชันอากาศ หญ้าตีนนก เป็นสูตร ไอดีเอ ไม่มีเกลือคลอไรด์ ไม่ทำให้ดินแข็งหรือเสีย ไม่มีผลตกค้างในดิน ออกฤทธิ์ดูดซึมกำจัดวัชพืชได้ดีเยี่ยมด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพเต็มสูตร 

อัตราและวิธีการใช้ :

อัตรา 600 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 150 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังวัชพืชเจริญเติบโตมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร