สารกำจัดวัชพืช : ชาโต้700

ชาโต้ 700 (Chateau700)

สารสำคัญ :  บิวทาคลอร์ + โพรพานิล (butachlor + propanil) .................................................70% W/V EC   

คุณสมบัติ :

ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอกในนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ขาเขียด ผักปอดนา เทียนนา และกกชนิดต่าง ๆ เช่น กกขนาก และหนวดปลาดุก    

อัตราและวิธีการใช้ :

         ใช้อัตรา 250-300 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 60-75 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นหลังหว่านข้าวงอก 7 วัน  ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านา หลังจากพ่นสารกำจัดวัชพืชประมาณ 2-3 วัน