สารกำจัดวัชพืช : โอเปิล

โอเปิล (Ople)

สารสำคัญ :  โฟมีซาเฟน (fomesafen) ...................................................................................25% W/V SL   

คุณสมบัติ :

ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้างหลังงอก (post-emergence) เช่น หญ้ายาง ผักโขม ผักโขมหนาม ผักโขมหิน ผักเบี้ยหิน ปอวัชพืช และโคกกระสุน เป็นต้น สามารถฉีดพ่นทับได้ ปลอดภัยต่อพืชประธาน 

อัตราและวิธีการใช้ :

ใช้อัตรา 120-160 ซีซีต่อน้ำ  60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 30-40 ซีซีต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นเมื่อวัชพืชงอกมีจำนวน 3-5 ใบ