สารกำจัดแมลง : นาปาม และนาปาม เอสซี

นาปาม (Napam)/นาปาม เอสซี (Napam SC)

สารสำคัญ :

บูโพรเฟซิน (buprofezin)…………………………………………25% WP (นาปาม)

บูโพรเฟซิน (buprofezin)…………………………………………40 % SC (นาปาม เอสซี)

คุณสมบัติ :

สารป้องกันกำจัดแมลงปากดูด ออกฤทธิ์เป็นสารยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน ควบคุมการฟักไข่ ลดการวางไข่ จึงควบคุมแมลงได้นาน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงปากดูดในอันดับ Homoptera  หลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยจักจั่นมะม่วง และแมลงหวี่ขาว ปลอดภัยต่อแมลงที่เป็นประโยชน์

เหมาะสำหรับ : นาข้าว ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป

อัตราและวิธีการใช้ :

นาปาม : อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของแมลง

นาปาม เอสซี : อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของแมลง