สารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช : เกอมาร์ พลัส

เกอมาร์ พลัส (Goemar Plus)

ปริมาณธาตุอาหารรอง

แมกนีเซียม (MgO)............................3.10%

ปริมาณธาตุอาหารเสริม

โบรอน (B)........................................1.68%

คุณสมบัติ :

เกอมาร์ พลัส สูตรเปิดตาดอก ช่วยเพิ่มจำนวนดอก ช่วยให้ดอกสมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาของระบบราก ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว และฟื้นสภาพต้นจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี

เหมาะสำหรับ : ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป

อัตราและวิธีการใช้ :

ทุเรียน : เปิดตาดอก อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ในระยะไข่ปลา (เน้นบริเวณท้องกิ่ง)

พืชตระกูลส้ม เช่น ส้ม มะนาว ส้มโอ : ส่งเสริมการแตกตาดอก อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน หลังขึ้นน้ำ

มะม่วง เงาะ มังคุด  องุ่น ลิ้นจี่ มะขามหวาน ลำไย ชมพู่ ลองกอง น้อยหน่า  กระท้อน : ส่งเสริมการแตกตาดอก อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน ในระยะเริ่มแตกตาดอก

สำหรับการผลิตไม้ผลนอกฤดูเช่น มะม่วง ทุเรียน ส้ม มะนาว : ส่งเสริมการแตกตาดอก อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน ในระยะเริ่มแตกตาดอก

พืชผักกินใบ เช่นคะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ผักชี ขึ้นฉ่าย : ขยายขนาดต้นและใบ อัตรา 10 –20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง พ่นครั้งแรกภายใน 7 วันหลังย้ายกล้าหรือ 14 วันหลังหว่าน พ่นครั้งต่อไปห่างกันทุก 7 วัน

พืชผักกินผล เช่น มะเขือเทศ พริก กระเจียบเขียว มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว พืชตระกูลแตง : ส่งเสริมการเจริญเติบโต/การออกดอก อัตรา 10 –20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นหลังย้ายกล้า 7-14 วันและเมื่อพบตาดอก

ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ ลีลาวดี ชวนชม : ส่งเสริมการออกดอกและช่วยขยายขนาดดอก อัตรา10 –20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2-3ครั้งห่างกันทุก 7-10 วัน

ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว ไม้ผลไม้ดอก : ส่งเสริมการแตกใบอ่อนพร้อมกัน ใบเขียวเข้มสมบูรณ์ อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกันทุก 7-10 วัน