สารกำจัดโรคพืช : เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์

เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์  (Terraclor Super-X)

ชื่อสามัญ : อีทริไดอะโซล+ควินโทซีน (etridiazole+quintozene)………………… 6% + 24% w/v EC

คุณสมบัติ :

          สารกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้อย่างเฉียบพลัน ประกอบด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช 2 ชนิด เสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน ช่วยป้องกันใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคกล้ายุบ โรคหัวเน่า โรคเถาแห้ง โรคใบติด โรคราเม็ดผักกาด ฯลฯ โดยเฉพาะเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดิน ได้แก่

             -เชื้อราไฟทอปธอร่า (Phytophthora spp.)

             -เชื้อราพิเทียม (Pythium spp.)

             -เชื้อฟิวซาเรียม (Fusarium spp.)

             -เชื้อราไรซอคโทเนีย (Rhizoctonia spp.)

             -เชื้อราสเคลอโรเทียม (Sclerothium spp.)

อัตราและวิธีการใช้ :

ยาสูบ อัตรา 40-50 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นหลังเพาะเมล็ดทันที และพ่นซ้ำอีก 2 ครั้ง ทุก ๆ 15 วัน อัตราการใช้น้ำ 250 มิลลิลิตร ต่อกระบะเพาะ ขนาด 27x 31 ตร.ซม.

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป

-อัตรา  60 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดแปลงเพาะให้เปียกชุ่ม (ประมาณ 1 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร) ก่อนหรือหลังหว่านเมล็ดพันธุ์ 7-10 วัน

-อัตรา 30-60 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นหรือราดแปลงปลูกให้ทั่ว ก่อนหรือหลังปลูก 7-15 วัน

ขิง แตงโม เผือก อัตรา 60 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร รดหลุมปลูก โดยใช้สารละลายที่ผสมแล้ว 200-400 ซีซี (1-2 กระป๋องนม ราดดินทิ่งไว้ 1-2 วัน จึงหยอดเมล็ดพันธุ์

ทุเรียน ส้ม ส้มโอ มะนาว อัตรา 40-60 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร  ราดดินให้เปียกชุ่มทั่วภายในบริเวณทรงพุ่ม