สารกำจัดโรคพืช : เบ็นตัส/เบ็นตัส เอสซี

เบ็นตัส (Bentus WP)/เบ็นตัส เอสซี (Bentus SC)

สารสำคัญ : คาร์เบนดาซิม (carbendazim) ..........................................................................50% WP/SC

คุณสมบัติ :

สารป้องกันกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งแบบป้องกันและกำจัดโรคพืชดูดซึม เข้าสู่พืชทางส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช และเคลื่อนย้ายไปกำจัดเชื้อราโรคพืชได้ดี ป้องกันกำจัดโรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคราแป้ง โรคสแค็ป โรคเมลาโนส

เหมาะสำหรับ : ไม้ผล พืชผักต่างๆ พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป