สารเพิ่มประสิทธิภาพ : เทนชั่น ที-7

เทนชั่น ที-7 (Tension T-7)

สารสำคัญ :  Blend of alkyl aryl polyethoxylate and sodium alkylsulfonated alkylate………………..60%

คุณสมบัติ : 

เทนชั่น ที-7 เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช ฮอร์โมนพืช ปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมทางใบ ที่ประกอบด้วยสารช่วยในการแผ่กระจาย และจับติดใบ ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งการดูดซึมของสารเคมีและปุ๋ยทางใบ เพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืช ช่วยให้สารเคมีจับติดแน่นทั่วผิวพืช จึงช่วยปกป้องสารที่ออกฤทธิ์แบบสัมผัสให้คงอยู่บนใบพืชได้นาน ช่วยลดการชะล้างหรือสูญเสียสารเคมีเนื่องจากฝน น้ำค้าง และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ช่วยลดการสูญเสียสารเคมีได้ถึง 10-20%

อัตราและวิธีการใช้ :

ปั๊มฉีดลากสาย อัตรา 2-3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ถังโยกสะพายหลัง อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เครื่องยนต์พ่นน้ำน้อย อัตรา 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 3-10 ลิตร