สารกำจัดแมลง : อัพเทน 35

อัพเทน 35 (Uptane 35)

สารสำคัญ : ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)……35 % W/V EC

คุณสมบัติ :

อัพเทน 35 สารกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่มีประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์ได้เฉียบขาด และกำจัดแมลงได้หลากหลาย ทั้งแมลงปากกัด ปากดูด เช่น หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล หนอนม้วนใบ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ : พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ

อัตราและวิธีการใช้ :

-หนอนเจาะสมอฝ้ายในดาวเรือง อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้าย อัตราการใช้น้ำ 120 ลิตร ต่อไร่

-เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะผล ในทุเรียน อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด

-เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยจักจั่นฝอย อัตรา 10-15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด