สารกำจัดแมลง : เวอริมาร์ค

 

เวอริมาร์ค (Verimark)

 

 

สารสำคัญ : ไซแอนทรานิลิโพรล (cyantraniliprole)……………20% SC

คุณสมบัติ :

เวอริมาร์ค  เป็นสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม สำหรับใช้ราดในกระบะเพาะกล้า ที่มีคุณสมบัติซึมเข้าทางระบบรากแล้วผ่านท่อน้ำท่ออาหารของต้นพืชได้ เวอริมาร์ค สามารถป้องกันกำจัดแมลงได้หลายชนิดทั้งแมลงปากดูดและแมลงปากกัด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว ด้วง เพลี้ยจักจั่น หนอนชอนใบ ฯลฯ โดยเฉพาะแมลงพาหะของโรคพืชต่างๆ นอกจากนี้

เวอริมาร์ค ยังช่วยลดความเครียด และส่งเสริมความแข็งแรงให้กับพืช ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

 

อัตราและวิธีการใช้

            ใช้อัตรา 3-4 ซีซี ผสมน้ำราดในกระบะเพาะกล้าพริก ก่อนย้ายปลูก 2 วัน โดยใช้ปริมาณน้ำ 1 ลิตร ต่อกล้าพริก 100 ต้น

***ควรงดน้ำต้นกล้า 1 วัน ก่อนราดเวอริมาร์ค***