เทคนิคการผลิตพืช : พืชผัก

คะน้า

หอมแดง หอมหัวใหญ่

ฟักทอง

หน่อไม้ฝรั่ง

พืชตระกูลกะหล่ำ

พริก

มะเขือเทศ

แตงกวา-แตงร้าน

1 2