images

images


สารกำจัดโรคพืช : อามิโก้ "อามิโก้" สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ป้องกันกำจัดโรคเน่า images
สารกำจัดโรคพืช : ซาพรอล "ซาพรอล" สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่สามารถดูดซึมเข้าได้ทั้งทางรากและทางใบ images
สารกำจัดแมลง : อัพเทน 35 "อัพเทน 35" สารกำจัดแมลงประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์ได้เฉียบขาด และกำจัดแมลงได้หลากหลาย ทั้งแมลงปากกัด ปากดูด images
สารกำจัดแมลง : สตาร์เกิล "สตาร์เกิล" กำจัดแมลงได้มากชนิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... images
สารกำจัดแมลง : เซฟวิน85 "เซฟวิน" หมดปัญหาหนอน เพลี้ย มด... images
ธาตุอาหารพืช : โฟแมกซ์ แมงกานีส500 "โฟแมกซ์ แมงกานีส500" ช่วยการเข้าสี เพิ่มการสังเคราะห์แสง เสริมสร้างความแข็งแรง images
สารกำจัดโรคพืช : จอยท์ "จอยท์" สารป้องกันกำจัดโรคพืช ป้องกันกำจัดโรคราสนิม โรคใบติด โรคราแป้ง และโรคใบจุด ได้อย่างเด็ดขาด images
ธาตุอาหารพืช : โฟแมกซ์ สังกะสี700 โฟแมกซ์ สังกะสี 700 “ป้องกันอาการใบแก้ว กระตุ้นการแตกตา ช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม” images

อ่านต่อ...

สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช
ปุ๋ย ฮอร์โมน ธาตุอาหารเสริม และอื่นๆ

บทความและงานวิจัย


images

ประสิทธิภาพ "นูแทค ซุปเปอร์-เค" เพิ่มผลผลิตในมะเขือเปราะ

ประสิทธิภาพ "นูแทค ซุปเปอร์-เค" เพิ่มผลผลิตในมะเขือเปราะ

images

วิธีรับมือกับโรคราสนิม...ลีลาวดี

โรคราสนิมลีลาวดี เป็นโรคสำคัญที่พบอยู่เสมอ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา ระบาดมากในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว สภาพแวดล้อมมีความชื้นสูง...

อ่านต่อ...