images

images


สารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช : เกอมาร์ เอ็กซ์แอล "เกอมาร์ เอ็กซ์แอล" ผลใหญ่ น้ำหนักดี มีคุณภาพ images
สารกำจัดโรคพืช : โซแลกซิล "โซแลกซิล" สารกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ป้องกันกำจัดโรคเน่า images
สารกำจัดวัชพืช : โซตัสโซน "โซตัสโซน" สารกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ images
สารกำจัดวัชพืช : นกหวีด หมดเวลาหญ้าร้ายตายเรียบเมื่อใช้ "นกหวีด" images
ธาตุอาหารพืช : โฟแมกซ์ แมงกานีส500 "โฟแมกซ์ แมงกานีส500" ช่วยการเข้าสี เพิ่มการสังเคราะห์แสง เสริมสร้างความแข็งแรง images
สารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช : เกอมาร์ ทอง "เกอมาร์ ทอง" รวงใหญ่ ใบเขียวเข้ม เมล็ดเต็ม น้ำหนักดี images
สารกำจัดแมลง : เวอริมาร์ค "เวอริมาร์ค" เป็นสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม สำหรับใช้ราดในกระบะเพาะกล้า ที่มีคุณสมบัติซึมเข้าทางระบบรากแล้วผ่านท่อน้ำท่ออาหารของต้นพืชได้ images
ปุ๋ย : นูแทค ซุปเปอร์-เค "นูแทค ซุปเปอร์-เค" เพิ่มช่อดอก ติดผลดก รสชาติดี images

อ่านต่อ...

สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช
ปุ๋ย ฮอร์โมน ธาตุอาหารเสริม และอื่นๆ

บทความและงานวิจัย


images

ไรแดงแอฟริกัน...แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียนในช่วงหน้าแล้ง

ไรแดงแอฟริกัน เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของทุเรียนชนิดหนึ่ง มักพบการระบาดในสภาพที่ฝนทิ้งช่วง สภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรง...

images

ปุ๋ยทางใบ และความสำคัญของปุ๋ยทางใบ

ปุ๋ยทางใบ หมายถึง ปุ๋ยที่เป็นสารละลายแล้วพ่นทางใบเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช การพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่พืชเป็นการช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารได้มากขึ้นและเร็วขึ้น...

อ่านต่อ...