images

images


สารกำจัดแมลง : ไมโครไธออล กำมะถันเนื้อทอง "ไมโครไธออล กำมะถันเนื้อทอง" สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืช ออกฤทธิ์ได้ดีเยี่ยม ทนทานการชะล้างของฝน... images
สารกำจัดวัชพืช : โซตัสโซน "โซตัสโซน" สารกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ images
สารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช : เกอมาร์ เอ็กซ์แอล "เกอมาร์ เอ็กซ์แอล" ผลใหญ่ น้ำหนักดี มีคุณภาพ images
สารกำจัดวัชพืช : นกหวีด หมดเวลาหญ้าร้ายตายเรียบเมื่อใช้ "นกหวีด" images
สารกำจัดวัชพืช : ไกลโฟเซต48 "ไกลโฟเซต48" สารกำจัดวัชพืชใบแคบ ออกฤทธิ์ดูดซึมกำจัดวัชพืชได้ดีเยี่ยมด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพเต็มสูตร images
ธาตุอาหารพืช : โฟแมกซ์ แมงกานีส500 "โฟแมกซ์ แมงกานีส500" ช่วยการเข้าสี เพิ่มการสังเคราะห์แสง เสริมสร้างความแข็งแรง images
สารกำจัดแมลง : ซานโตส สารป้องกันกำจัดแมลงปากดูดชนิดดูดซึม กำจัดแมลงได้ทั้งแบบถุกตัวตายและกินตาย... images
ธาตุอาหารพืช : โฟแมกซ์ สังกะสี+แมงกานีส600 โฟแมกซ์ สังกะสี+แมงกานีส600"เร่งหารผลิดอก แตกตา ป้องกันอาการใบแก้ว” images

อ่านต่อ...

สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช
ปุ๋ย ฮอร์โมน ธาตุอาหารเสริม และอื่นๆ

บทความและงานวิจัย


images

เตือนชาวสวนแก้วมังกรระวังโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า...

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือน! เจ้าของสวนแก้วมังกรให้ระวังโรคโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า สืบเนื่องจากอากาศร้อน ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักและหนาวในเวลากลางคืน...

images

ปุ๋ยทางใบ และความสำคัญของปุ๋ยทางใบ

ปุ๋ยทางใบ หมายถึง ปุ๋ยที่เป็นสารละลายแล้วพ่นทางใบเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช การพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่พืชเป็นการช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารได้มากขึ้นและเร็วขึ้น...

อ่านต่อ...