images

images


สารเพิ่มประสิทธิภาพ : ไดมอน เวท ไดมอน เวท สารเพิ่มประสิทธิภาพช่วยในการจัดติดใบ ทนการชะล้างของฝน สดการสูญเสียสารเคมีได้ถึง 10-20% images
สารกำจัดแมลง : สตาร์เกิล เอสแอล "สตาร์เกิล เอสแอล" สารกำจัดแมลงชนิดน้ำสีฟ้า กำจัดแมลงได้มากชนิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... images
สารกำจัดโรคพืช : ซาพรอล "ซาพรอล" สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่สามารถดูดซึมเข้าได้ทั้งทางรากและทางใบ images
สารกำจัดวัชพืช : ชาโต้700 "ชาโต้700" สารป้องกันกำจัดวัชพืชหลังงอกประเภทใบแคบ ใบกว้าง และกก images
ธาตุอาหารพืช : โฟแมกซ์ โบรอน150 "โฟแมกซ์ โบรอน150" ผลิตาสมบูรณ์ เกสรแข็งแรง เพิ่มความหวาน ไส้ไม่กลวง" images
สารกำจัดแมลง : บีนีเวีย บีนีเวีย เป็นสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม สำหรับพ่นทางใบ ที่มีคุณสมบัติซึมผ่านใบพืชได้ดี images
สารกำจัดแมลง : มอร์เก็น "มอร์เก็น" สารกำจัดแมลงถูกตัวตายและกินตาย กำจัดแมลงได้มากชนิด... images
ปุ๋ย : นูแทค เอ็กตร้า-พี "นูแทค เอ็กตร้า-พี" กดได้ ไม่ดื้อ หยุดใบ ได้ดอก images

อ่านต่อ...

สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช
ปุ๋ย ฮอร์โมน ธาตุอาหารเสริม และอื่นๆ

บทความและงานวิจัย


images

ประสิทธิภาพ "ฟังกูราน-โอเอช" สูตรทนฝน ป้องกันกำจัดโรคแคงเกอร์อย่างได้ผล

ประสิทธิภาพ "ฟังกูราน-โอเอช" สูตรทนฝน ป้องกันกำจัดโรคแคงเกอร์อย่างได้ผล

images

ประสิทธิภาพของ "เอสโตเคด" ในการป้องกันโรคราน้ำค้างในแตงกวาแตงร้าน

" เอสโตเคด" เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะโรคใบไหม้และโรคราน้ำค้าง...

อ่านต่อ...