images

images


สารกำจัดแมลง : เท็นจู "เท็นจู" แรงฤทธิ์ พิชิตเพลี้ย ประหยัด ใช้น้อย ประสิทธิภาพสูง... images
สารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช : เกอมาร์ เอ็กซ์แอล "เกอมาร์ เอ็กซ์แอล" ผลใหญ่ น้ำหนักดี มีคุณภาพ images
สารกำจัดแมลง : แจคเก็ต "แจคเก็ต" กำจัดหนอนชอนใบ หนอนม้วนใน ได้เด็ดขาด images
ธาตุอาหารพืช : โฟแมกซ์ สังกะสี700 โฟแมกซ์ สังกะสี 700 “ป้องกันอาการใบแก้ว กระตุ้นการแตกตา ช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม” images
สารกำจัดแมลง : สตาร์เกิล "สตาร์เกิล" กำจัดแมลงได้มากชนิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... images
สารกำจัดแมลง : ไมโครไธออล กำมะถันเนื้อทอง "ไมโครไธออล กำมะถันเนื้อทอง" สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืช ออกฤทธิ์ได้ดีเยี่ยม ทนทานการชะล้างของฝน... images
สารกำจัดแมลง : ทรีบอน 20 "ทรีบอน 20" กำจัดแมลงได้มากชนิดเหมาะสำหรับพืชผัก ไม้ผล เพื่อการส่งออก images
สารกำจัดโรคพืช : จัมเปอร์ สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม สามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว images

อ่านต่อ...

สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช
ปุ๋ย ฮอร์โมน ธาตุอาหารเสริม และอื่นๆ

บทความและงานวิจัย


images

เทคนิคการเลือกซื้อทุเรียน

ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของทุเรียน มีทุเรียนออกมาขายมากมาย เราต้องระวังเรื่องการเลือกซื้อทุเรียน วันนี้เรามีวิธีการสังเกตทุเรียนที่สุกแล้ว มาฝากกัน...

images

แมลงศัตรูที่สำคัญของ...แก้วมังกร

"แก้วมังกร" เป็นไม้ผลที่นิยมปลูกกันในหลายพื้นที่ สำหรับแมลงศัตรูที่สำคัญของแก้วมังกร ได้แก่ แมลงวันผลไม้ เพลี้ยแป้ง มด หนอนกระทู้ผัก เป็นต้น...

อ่านต่อ...